Koster, Koert

Koster, Koert

Koster, Koert
5658
Nicolaas Beetsstraat 14
2394 EP
Hazerswoude-Rijndijk
schrijven, lezen, zwemmen, strand, zee, natuur, mijn pasgeboren baby opvoeden
Mijn naam is Koert Koster en ik ben getrouwd met Marleen. Samen mochten we 20 januari 2011 een zoon ontvangen. Hij heet Jens.

We wonen in Hazerswoude-Rijndijk. We ‘kerken’ bij de ‘Vergadering van gelovigen’. Marleen werkt in het onderwijs, waar ik ook een tijd gewerkt heb. Nu werk ik thuis: studeren, schrijven, mijn zoon (op)voeden en huishouden.

Omdat onze familie niet uit de buurt komt, hebben we vanaf Jens’ geboorte een eigen website met veel foto’s. Daarnaast heb ik van de gelegenheid gebruik
gemaakt om er ook eigen schrijverij op te plaatsen ter bemoediging van christenen. Wilt u meer over ons te weten komen, dan kunt u daarop kijken.

Daar ik mijn gedichten voor een breder publiek wilde gebruiken, ben ik gaan kijken naar gedichtensites. Daarbij sprong de christelijke gedichtensite er
positief uit, juist omdat ik zelf als christen wil leven en dichten.

zie website: www.koertkoster.nl  of

www.koertenmarleenkoster.nl