Pintus, Michèle

Pintus, Michèle

ArtikelCategorieAangemaakt
Liefde is sterker dan haatAlgemeen Liefde25/11/15 21:46:06
"Ziende blind en horende doof"Kerst25/11/15 20:25:12
De Heer is mijn herder- Psalm 23:1 Bijbeltekstgedichten24/11/15 19:58:30
RexOorlog/rampen/vluchten21/11/15 20:31:30
Hier past slechts stilte ...Oorlog/rampen/vluchten14/11/15 23:44:35
Er stromen tranenAlgemeen Gevoel13/11/15 00:55:10
De MessiasKerst07/11/15 22:35:08
Op de grens van land naar zeeAlgemeen Natuur02/11/15 19:11:10
Heer, luistert U?!Twijfel02/11/15 14:27:55
OntheemdOorlog/rampen/vluchten31/10/15 16:34:38
Er staat geschrevenKerst30/10/15 13:04:23
In een kribbeKerst19/10/15 08:00:31
Het beste medicijnBewogenheid02/10/15 17:29:10
Als thuis, thuis niet meer isOorlog/rampen/vluchten01/10/15 21:52:49
Als ik weer ganzen zie Algemeen Natuur19/09/15 15:11:15
Heer, 'k heb U nodigGebedengedichten18/09/15 07:27:05
Leid me naar 't kruisHoop30/08/15 22:17:37
't Woord werd waarlijk vlees Bezinning23/08/15 14:57:45
Klimgeit gezocht (Olleke Bolleke)Algemeen Natuur17/08/15 11:08:06
Uw liefde is als 'n rivierGeloof, hoop en liefde17/08/15 08:50:49
Dondersteen, dondersteen (Olleke, bolleke)Algemeen Gevoel10/08/15 22:28:59
Ik vermag alle dingen- Filippenzen 4:13Bijbeltekstgedichten04/08/15 18:15:55
Ben jij een Elia?!Vrucht dragen04/08/15 18:13:28
MH-17: Een jaar na dato!Oorlog/rampen/vluchten14/07/15 22:42:54
Gedenksteen en monumentOorlog/rampen/vluchten12/07/15 19:02:20
Gebed van Jabes-1 Kronieken 4:10Bijbeltekstgedichten11/07/15 18:25:56
Waar haal je geloof uit?Offeren11/07/15 10:57:24
Talentvolle woordenOllekebolleke09/07/15 16:22:43
'Arm Griekenland'Algemeen Tijd07/07/15 19:59:57
Je bent Hem niet om 't even!Genade04/07/15 22:26:50
Pintus, Michèle
5853
Heerlen
Koken/ Bakken, Fietsen en Dichten
Ameland, augustus 2013

Het was in de zomer van 2013, dat mijn oude passie weer nieuw leven werd ingeblazen. De rust, de zee en een hernieuwd geloof in onze Schepper gaf me de inspiratie terug, die ik verloren dacht te zijn.
Na onze thuiskomst, met mijn echtgenote Suzan, in ons vertrouwde Zuid Limburg heb ik de pen niet meer terzijde gelegd en menig notitieblokje volgeschreven.
Van grote invloed is de periode geweest van herstel na een burn-out in 2012, waarna ik geloof in mijzelf, de Bijbel en in God (eigenlijk vond hij mij weer) terugvond.
Mijn gevoelens, ervaringen en observaties wil ik graag met jullie delen op deze site; hopelijk tot inspiratie en versterking van het geloof in de almachtige God, Ontwerper en Schepper van al.
Dus ook van deze schrijfsels, gedichten of wat dies meer zij!