Jacobsen, Thomas

Jacobsen, Thomas

ArtikelCategorieAangemaakt
laudate DominumBijbeltekstgedichten04/11/2020 10:59:46
de profundis - Psalm 130 Bijbeltekstgedichten04/11/2020 10:57:50
de twee wegen - Psalm 1Bijbeltekstgedichten04/09/2020 18:55:44
de wijsheid van voor alle tijden - Spreuken 8:20-36Bijbeltekstgedichten04/07/2020 16:04:04
tijd en eeuwigheid Gebedengedichten04/07/2020 09:42:12
gelijk een zoon der godenBijbeltekstgedichten04/06/2020 18:14:18
Gan Eden, in het oostenBijbeltekstgedichten04/06/2020 14:31:57
Pasen 2020---- Pasen Lijdenstijd04/02/2020 18:32:09
naar U, met het corona virusZiekte03/20/2020 15:37:44
de tweede adventHiernamaals | Verwachting03/10/2020 23:06:16
Troost voor SionBijbeltekstgedichten03/09/2020 20:54:47
wederkomstHiernamaals | Verwachting03/09/2020 17:44:07
een lied van de opgang, een pelgrimsliedMuziek03/08/2020 17:13:11
mijn hulp is van de Heere Bijbeltekstgedichten01/30/2020 09:57:55
de aanklacht faaltEindtijd01/29/2020 21:56:40
het loon der zondeBijbeltekstgedichten01/27/2020 17:41:59
drie stukken landBijbelse personen01/25/2020 23:36:39
verloren en gevondenHiernamaals | Verwachting01/23/2020 23:00:17
kom en zieBijbeltekstgedichten01/20/2020 18:45:05
het rechtsgedingGebedengedichten01/20/2020 09:33:29
een Zoon is ons gegevenGebedengedichten01/19/2020 08:54:13
God's ZoonTroost & Bemoediging01/12/2020 19:07:07
de koningin van ShebaBijbelse personen01/10/2020 12:42:15
Petrus bij het KinnerethBijbelse personen01/09/2020 12:40:28
JoabBijbelse personen01/09/2020 12:38:49
handelen van ons en GodBezinning01/07/2020 12:37:29
MelchizedekBijbelse personen01/07/2020 12:35:42
het Lam op MoriaBijbelse personen12/28/2019 09:41:06
Kerst 2019 in BethlehemKerst12/25/2019 23:33:22
Kaleb, de zoon van JefunneBijbelse personen12/24/2019 18:29:03
Jacobsen, Thomas

Nog geen medaille

geboren ben ik in Schiedam, in 1937;
aldaar de lagere school en in Rotterdam de HBS ( A ) gedaan;
daarna de toenmalige Rijksbelastingacademie in Rotterdam;
militaire dienst(plicht)vervuld, bij de Militaire Administratie;
op 30 maart 1961 gehuwd met Willy Grooters,
zij overleed ( door een ziekenhuisbacterie ) op 16 september 2013;
we kregen twee dochters,
de oudste is theoloog en semitiste, en woont in Jerusalem;
de jongste is germaniste; zij woont op de Hilversumse Meent;
in de avonduren latijn gedaan, en daarna fiscaal en notarieel recht;
in 1985 doctor in de rechtsgeleerdheid;
werken bij de belastingdienst, bij een belastingadvieskantoor, bij de universiteit, bij de rechterlijke macht;
lid van de ( PKN ) hervormde kerk;
momenteel wonend in Naarden;
geef nog ( wat ) advies, op civiel/fiscaal gebied, met name op Urk;
ben zeer dankbaar voor al wat ik kreeg in God's gunst;
schreef de drie dichtbundels: Op Weg Naar Jerusalem, alsmede: Zingt Ons Een Van De Liederen Van Sion, en: Ik Hef Mijn Ogen Op Naar De Bergen
kijk, conform artikel 36 van de Confessio Belgica, met groot verlangen uit naar: de Grote Morgen dat de Heere weerkomt;
hartelijke groet aan al mijn lezers