Dichter: Yiooda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
December, de dagen kort en donker
verzonnen feesten door zeer vele mensen
met felicitaties en beste wensen
zelf bedachte sfeer met kaars-geflonker.

Is het nog niet tot ons doorgedrongen
dat dit kerstfeest bedrog en heidens is
bevolen door een keizer, ongewis,
er klonk: "stille nacht," zo mooi gezongen.

Christenen, laat u nu leren door onze Heer en God
Yeshua is niet geboren in een stal naast een beest,
maar neergelegd in een broodbak van het Loofhuttenfeest,
God zegt u nu, dat Hij met uw december kolder spot

Yeshua, werd in een nazomer nacht geboren,
en door die warmte waren de herders niet binnen,
zij hielden de wacht en hoorden toen Engelen zingen
ere zij God, de Heer kwam naar de aarde, verloren.

God heeft de kerstman en arren helemaal niet nodig
Zijn eigen herauten, heel erg mooi verlicht door dé ster
lieten een fraai loflied horen, dat klonk eindeloos ver,
kerstman, rendieren en arren totaal overbodig.

Yeshua wil ons allen over dit feest nu zeggen,
dat het geen feest voor gulzige vraatzuchtige(n) is
want dat is een droeve troosteloze gebeurtenis
geef uw kado's liever aan hen die wonen in steg-gen.

De Engelen zijn voor Yeshua, zingende opgeklommen,
omdat Hij kwam om te redden en de mensheid te bevrijden
en Hij deed dit om voor de hele mensheid extreem te lijden,
door Zijn kruisiging heeft Hij de zonde en dood overwonnen.