Dichter: Vossebelt, Rozemarijn Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kunt u in deze tijd wel kerstfeest vieren?
Nu om ons heerst de donkerheid?
Durft u nog van vrede te zingen,
temidden van oorlog, haat en nijd?
Of dringt de wereld bij u binnen?

De wereld leeft voor and're dingen.
Met een kindje in de kribbe spotten zij.
Zij vieren een heel ander feest.
Van eten en veel drank daarbij.
Zij knielen in aanbidding voor het beest.

Of wilt u niet vergeten,
wat er gebeurde in die nacht?
Het is al lang geleden.
Herders hielden in 't veld de wacht.
God verhoorde de gebeden.

Plots ging de hemel open.
En in het schitterendste licht,
zongen engelen op held're toon.
Zij brachten een blij bericht:
De geboorte van Gods zoon!

Zijn licht deed het duister opklaren.
Simeon mocht het reeds openbaren:
Gods volk zal zich in Zijn komst verblijden.
En Zijn heerlijk licht schijnt,
tot openbaring van de heiden!

Want na de kribbe kwam een kruis.
En het kindje werd een man.
Die onze zonden op Zich nam.
Zijn helder licht mag ons omstralen.
Zijn vrede in ons hart neerdalen.

Een helder licht.
Dat in het donker, onze voeten richt.
Temidden van moeiten en zorgen,
wijst het ons de weg.
De weg naar de grote morgen.

God dank! U kunt tóch kerstfeest vieren!
Al mag het nóg zo donker zijn.
Christus licht doorklieft de duisternis.
Eens komt een eind aan angst en pijn:
Uw toekomst is gewis!!