Dichter: Vossebelt, Rozemarijn Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Adam en Eva zongen Gods lof
in vrede wandelden zij in de hof.
De slang sprak: Eet en word wijs
Als straf van God moesten zij uit het paradijs.

Niets was nu nog mooi of fijn,
er kwamen tranen en veel pijn.
Maar in deze zwarte nacht,
heeft Gods woord uitkomst gebracht.

Ja, het is echt waar!
Hij beloofde ons een Koning, onze Middelaar
Eeuwenlang werd naar Hem uitgezien,
het rijsje, uit de tronk van Isaï.

Vol verlangen werd over Hem gesproken
Maar toen Gods tijd was aangebroken,
stond geen mens voor Hem te juichen,
en kwamen er slechts herders buigen.

Een koning in een stal geboren?
Daar wilde men niets over horen.
Een koning, zonder kroon of een paleis?
Och arme herders, wees toch wijs!

Pas toen de wijze mannen kwamen
ging koning Herodes een plan beramen.
Was er geboren, een koning der Joden?
Die moest Herodes dan onmiddellijk doden!

Maar terwijl veel moeders moesten huilen
kon het Koningskind Jezus veilig schuilen.
Mislukt was Herodes' boze plan.
De kleine Koning groeide op tot man.

De profeet Johannes kwam Hem plaats bereiden.
Opdat de mensen Zijn Naam zouden belijden.
Eens spreidden zij hun mantels voor Hem uit.
“Hosanna voor de koning” riepen zij luid!

Toch begrepen zij het wonder niet
dat deze Koning de hemel verliet,
om te dragen onze zonden, onze pijn.
Om voor eeuwig onze Koning te zijn.

Aan het kruis volbracht Hij onze straf,
na drie dagen stond Hij op uit 't graf.
Ten hemel gevaren op een wolk
om een plaats te bereiden voor Zijn volk.

Vol blijdschap mag u weten:
Deze Koning zal ons nooit vergeten.
Eenmaal komt Hij op de wolken weer!
Juicht dan voor Hem en geeft Hem eer.

Reacties  

#1 Coby Poelman Duisterwinkel 24-01-2014 13:31
Een prachtige uiteenzetting van de gebeurtenissen met een sprankelend slot. Mooi!