Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De eenvoud waarmee Jezus spreekt
Bevrijdt van klatergoud.
God redt en Hij behoudt
met Licht, dat nooit verbleekt.
 
Eenmaal in Bethlehems stal
daar heeft zijn krib gestaan.
Hij heeft volbracht, voldaan,
die is, die komen zal.
 
Met de misdeelden één.
In dienen gaat Hij voor.
Wie volgen in Zijn spoor
die zijn nooit meer alleen.
 
Zie, status, rang en stand
verbleken tot nihil.
Hij zoekt je hart en ziel.
Hij neemt je bij de hand.
 
Dwars door veel aardse strijd
noodt ons Zijn troostend woord.
O, geef Hem jouw akkoord
die voor eeuwig jou bevrijdt.