Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik mag een blijde boodschap laten horen.
Jeruzalem, luister naar mij en hoor mij aan,
je schuld en zonden zijn voor eeuwig weggedaan
en nieuwe hoop mag aan de einder gloren.

Een stem roept: "Baan een weg voor onze Heer,
effen de paden en ontruim de wegen,
Hij komt ons tegen met zijn heil en zegen
en legt zijn eeuwig woord in onze harten neer".

Vanaf de Sion zal het woord weerklinken:
"Ziehier is jullie God, ziehier is jullie Heer",
Hij laat de ooien uit zijn bronnen drinken,

buigt zich vol liefde tot zijn schapen neer
en al wie in het niet dreigt te verzinken
draagt Hij op handen naar de kudde weer.

n.a.v. Jes.40:1t/m 11