Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachtten vol verlangen
op de vervulling van uw Woord,
wie door de Geest is aangeraakt,
heeft U tot uw profeet gemaakt.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachtten vol verlangen,
het lied van Hanna werd gehoord;
de Koning komt in heerlijkheid,
zijn rijk duurt tot in eeuwigheid

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
Maria zet de lofzang voort,
wat God belooft wordt werk'lijkheid,
Hij draagt zijn woorden door de tijd.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw komst vervulde het verlangen,
hoe blij klonk Zacharia's woord;
o volk , uit Abrahams geslacht,
God heeft aan zijn verbond gedacht.

O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
U, Christus, vleesgeworden Woord,
U kwam in onze grote nood
en redt ons leven door uw dood.

O Heer, die al ons bidden hoort,
U, Bron van het vervuld verlangen,
de hemel sprak een heerlijk woord
en ruige herders in het veld
hebben het dankbaar doorverteld.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen, 
geef ons uw hand, de reis gaat voort,
o Koning aan Gods rechterhand
voer ons naar het beloofde land.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
als de bazuinklank wordt gehoord,
zien wij U in uw heerlijkheid,
geprezen zij uw majesteit.

O Heer, die al ons bidden hoort,
uw kind'ren wachten vol verlangen,
kom Here Jezus naar uw Woord,
uw kerk ziet vol verwachting uit,
naar 't feest van Bruidegom en Bruid.