Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Eer aan God is wel het eerste,
wat Hij met het kerstfeest wil,
al het andere komt later,
wíe wij dienen, maakt verschil.
Daarna kunnen wij belijden,
dat Hij uit de hoge kwam,
om op aarde te bevrijden,
wie Hem eert als schuldloos Lam.

Pas dán zal er vrede komen,
in elk mens die Hem vereert,
zo heeft 't mensdom niets te vrezen:
Hij is vrede! Niemand meer.
Laten wij dit kerstfeest eren:
God de Vader en de Zoon,
die als Man van smart’ gekomen,
lijdend, onder spot en hoon.

Vaak wil men wél vreed’ op aarde,
liever dan de eer aan God,
die vanuit de hoge hemel,
zond Zijn Zoon en keerd’ ons lot.
Die gekomen is op aarde
in de kribb’ van Bethlehem.
Kerstfeest vieren is God eren,
Lof aan Hem met blijde stem!

Lukas 2: 14 - Efeze 2:14