Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De wereld bloedt uit zoveel wonden,
veel mensen die geen plaats hier vonden.
Vaders in wanhoop, moeders in rouw,
een wereld vol vuur, of snerpende kou.

Zie hier een plaatje, geen Engelenzang,
mensen kruipen bijeen, wat zijn we weer bang.
Ergens klinkt dapper en zacht nog een lied,
voor God die voor mensen Zijn hemel verliet.

’t Was ooit “Stille Nacht”, onderdrukking was groot,
ook was er ziekte en jong ging men dood.
Maar tóch ging de wereld toen nog niet onder,
er was een belofte, men verwachtte een wonder.

Dit wonder kwam, in Jezus, de Heer !
Nu is de belofte: Ik kom spoedig weer.
Nee, niet als een kindje, maar sterk als een Koning,
en in Jeruzalem, dáár vind je Mijn woning.

De natiën vallen daar voor Zijn voet,
men brengt Hem geschenken, weten dat het zo moet.
O mensen, wat staat er veel te gebeuren,
vernieuw uw geloof, blijf maar niet treuren.

God zal ons troosten, het lijden voorbij,
kinderen des Konings wat maakt ons dit blij.
Het is Zijn belofte, Zijn Woord wordt vervuld.
Genade geeft uitzicht…… Heb nog even geduld !

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(Naar Jesaja 40: 1-11)