Dichter: Lokker, Anton Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Waar is Uw hemelse woning in het grote heelal,
waar U eeuwig leeft, bestuurt en altijd Zijn zal?
Waar is die liefelijke plaats waar U eens beval
Kind, je aardse geboorte is in een beestenstal?

Lieve Vader
Bent en leeft U tussen al die miljoenen sterren?
Zien Uw ogen ons daar aan, al van zo verre?
Kwam vandaar dat heerlijke Goddelijke bericht
Voor alle tijden tot die woeste aarde, er zij Licht?

Lieve Vader
Was daar Uw Kind, spelende voor Uw heilige voeten
voor Hij moest gaan om voor onze zonden te boeten?
Zond U vandaar de engelen tot ons in vele legioenen
Ere zij God zingend, om de zondaar met U te verzoenen?

Lieve Vader
Stil nader ik tot Hem, het Licht der lichten van U gezonden
'k Ontmoet Hem, zo klein arm en naakt, in doeken gewonden
Voor ons schreiend terneer, maar later sprak; het is volbracht!
O’ Kindje jij geleidt mij door Uw licht, uit mijn inktzwarte nacht.

Lieve Vader
Ik hoef niet meer te weten waar U bent in het heelal
Het is Uw en mijn ChristusKind die me er brengen zal
Dan zie ik Uw gouden stad, Uw paleis en het hof der hoven
Enkel U vraagt om in Uw geschonken Zaligmaker te geloven!


Lieve Vader….dank U wel.