Dichter: Lokker, Anton Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Christuskind, Morgenster in mijn leven,
Wil schitteren in mijn dagelijks gemoed
Wilt U aan mijn hemel staan en zweven
Mij verwelkomen, in Uw morgengroet

Kerstkind, mag Uw Licht mij geheel beschijnen
Wees de vlam op mijn kaars, mijn adem en stem
Laat Uw Licht, het duister in mij geheel verdwijnen
Ziende op het stralende Licht der Lichten uit Bethlehem

En eenmaal leven in hemelse glans, door Immanuel’s Licht
duisternis totaal verdwenen, alles volmaakt op U gericht
Laat me dan zachtjes schijnen, als Uw kleine sterrenvlam
Stralen tot U mijn Christuskind, mijn Zaligmaker, en OfferLam.