Dichter: Hrevatin, Erwin Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De jonge Maria ging stilletjes haar leven door,
samen met God ging ze ervoor.
Totdat er een Engel verschijnt,
en na het vertellen van een bijzondere boodschap weer verdwijnt.
Maria zou een baby krijgen zo lang verwacht,
wat gebeuren zou in een donkere nacht.
Om hen samen in te laten schrijven in het belastingregister moesten Jozef en Maria naar Bethlehem gaan,
Maria gedragen door een ezel omdat ze door haar zwangerschap haast niet meer op haar benen kon staan.
Aangekomen in Bethlehem was het erg vol en Jozef en Maria konden er niet meer bij,
en dat maakte hun verdrietig en waarom moet dit overkomen nou wij?
Er was echter nog wel een stal waar ze konden rusten,
en ze wensten elkaar een goede nacht en welterusten.
Toen kondigde de bevalling zich aan,
ze moesten er zich nu samen door heen slaan.
Een wiegje en een warme deken en kruiken hadden ze niet,
wat zullen ze gehuild hebben van verdriet.
Maar ook vreugde en blijdschap gaven hun kracht,
want hun kindje Onze Redder werd geboren die nacht!
De herders waakten die nacht over hun schapen in het veld,
toen er een blijde boodschap werd verteld.
Engelen daalden uit de hemel en begonnen te zingen,
over Gods wonderlijke dingen.
Eer zij God in den Hoge, Onze Redder is geboren,
en iedereen mag het horen!
De herders spoedden zich naar de stal waar ze de kleine Jezus in een kribbe mochten aanschouwen daar,
het is haast niet te geloven maar toch echt waar.
Tussen de dieren daar, zo kwetsbaar en klein,
maar geboren voor jou en voor mij.
Ook de wijzen uit het oosten werden geraakt door een Helder verlichte ster die aan de Hemel verscheen,
in hun hart werden ze geroepen daar moeten we heen.
En daar gingen de wijzen dan op reis,
en de ster ging hun voor dat is het bewijs.
Er is een Koning geboren voor jou en mij,
dat maakt toch iedereen blij? 
En daar waren ze dan, de wijzen uit het oosten in de stal hier,
wat hadden ze een plezier.
Goud, wierook en mirre mocht de kleine Jezus ontvangen van deze wijzen,
die door hun geloof Hem de hoogste eer bewijzen.
Maar de koning van het land die het nieuws hoorde van de nieuwe baby geboren in een stal was niet blij,
straks krijgt hij meer macht dan mij.
Jozef en Maria en de kleine Jezus moesten vluchten uit de stad,
omdat de koning het op kleine baby’s gemunt had.
Hij wilde ze het liefst vermoorden,
gelukkig dat Jozef en Maria dat op tijd hoorden.
En zo gaat het verhaal dat is geschreven,
en aan menig mens is doorgegeven.
Wat betekent kerst nu daadwerkelijk voor jou en mij in dit leven,
welke boodschap willen jij en ik geven?
Dat onze Redder in nood geboren is,
wie dat niet gelooft heeft het toch echt mis.
Of is kerst samen veel eten,
en dat bijzondere verhaal van die speciale geboorte maar snel vergeten?
Dat eten wat ik heb gekregen is toch veel belangrijker dan zo’n geschreven verhaal dus sla mij maar snel over hoor,
en ga ik snel met eten door.
Of kies ik toch voor Jezus, Zijn Licht,
en dank ik hem voor Zijn Aangezicht?
Want de Redder is er speciaal voor jou,
Hij laat jou staan niet in de kou.
Geef deze blijde boodschap door aan iedereen die het wil horen,
dan zullen juichen Gods engelenkoren.
Dan pas zal het Kerstfeest zijn en dat is wat God jou wil geven,
Zijn Liefde en Licht zal Hij laten schijnen over jouw leven!