Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Advent, op de velden bij Bethlehem
kwamen engelen en zij juichten daar:
eer zij God in de hoge, klonk hun stem,
vrede op aarde, in ’t nieuwe jaar.

Advent, Zijn geboorte in Bethlehem:
engelen zongen daar God’s gloria;
de Heer ging nadien naar Jerusalem
de Stad op de bergen van Moria.

Agnus Dei, engelen steunden Hem
Hij is daar Zelf God’s weg voor ons gegaan
op die Vrijdag, daar in Jerusalem.

Advent, zie, engelen komen er aan
op De Dag, Zijn Dag, komen zij met Hem
met hen zullen wij blij rondom Hem staan.

bij Lucas 2 : 13 en 14, en 22 : 43;
Mattheüs 24 : 30 en 31.