Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik loop op mijn smalle levenspad
en ben de weg soms kwijt,
dan weet ik echt niet meer waarheen
en waar dit pad mij leidt!

Dan zie ik plotseling een Man
Hij kijkt mij lachend aan:
"Ik Ben de Voorloper" zegt Hij
kom volg Mij dan kun je verder gaan!

We komen in een heldere nacht
bij een open veld,
herders houden daar de wacht
waarover Hij mij heeft verteld.

Hij neemt mij vriendelijk bij de hand
en brengt mij naar een stal
en wijst mij op een Kindje
"dit is Hij Die redden zal"!

We gaan nu samen verder
en komen in Jeruzalem,
de mensen juichen uitbundig
bij het zien van Hem!

Onze weg loopt naar een tuin
de Voorloper smeekt met pijn,
"Vader neem deze beker van Mij 
maar laat het niet Mijn maar Uw wil zijn!"

Hij vertelt mij dat nu spoedig
Hij Hogepriester wezen zal,
maar eerst moet Hij nog lijden
en brengt satans rijk ten val!

Mijn ogen gaan nu open
ik herken Hem als mijn Heer
en op heel mijn levenspad
bracht Hij in mijn lot een keer!

De Voorloper kwam als Kind
en werd Jezus van Nazareth
en door Zijn offer aan het kruis
als Hogepriester apart gezet!

Hebr. 6:20.