Dichter: Haze, Teunis (overl. 15-12-2020) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Ze zagen het aan De Ster
en ze kwamen van heel vèr
een Koning! moest er zijn geboren
maar waar, ze zouden, het weldra horen.


In Jeruzalem aangekomen
hadden ze nog niets van Hem vernomen
tot ze bij Herodes kwamen
die riep de schriftgeleerden te samen


In Bethlehem te Judea
geboren  uit de maagd Maria
omdat die schriftgeleerden, de Bijbel onderzochten
en het zo, aan Herodes vertellen mochten.


Herodes liet de wijzen tot zich komen
en zei: in Bethlehem ,zoals ik hoorde van de vromen
daar moet de Koning der joden zijn geboren
en als jullie Hem gevonden hebben, laat het mij ook horen.


Toen reisden zij weer door
en de Ster, die ging hun voor
zodat zij het Kindeken vonden
in doeken gewonden…


en hebben Het aanbeden
al is dit lang geleden
ook nu mogen wij, tot Jezus gaan
want nog steeds!, neemt hij zondaars aan.


Ze gaven Hem ook geschenken
hierbij kun je aan goud, en mirre denken
toen dit bezoek, ten einde was gekomen
kregen ze, een Goddelijk gezicht in hun dromen.


Dat ze niet naar Herodes mochten, zoals u weet
want die was niet blij, maar bracht slechts leed
langs een andere weg keerden zij, naar hun land weer weder
en dachten aan Jezus, zo liefdevol en teder….
Teunis Haze