Dichter: Yiooda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
JHWH, o Yeshua, altijd Licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht!
Eeuwig licht dat straalt naar mensen,
die daar leven naar Uw wensen.
Zij zingen U nooit prijzend moe,
een heilig, heilig, heilig toe.
 
Dit zingen van Uw kinderen,
kan niemand hen verhinderen.
Tot God de Vader eeuwig Heer.
Die de Losser schonk zacht en teer.
Hij zond Zijn Zoon naar lage grond,   
een koning was zelfs kwaad, verstomd.

Engelen hebben gezongen,
en daarmee het kwaad bedongen.
Boven de herders in het veld.
over de lang beloofde Held.
Hij kocht ons van de satan vrij,
bevrijdde ons uit slavernij.

Door het vergieten van Zijn bloed,
leven wij nu in overvloed.
Wij danken U heel ons leven,
voor wat U ons heeft gegeven.
JHWH, o Yeshua, altijd Licht,
niets is bedekt voor Uw gezicht!