Afdrukken
Categorie: Dankbaarheid
Hits: 1548
Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe veilig is 't bij U te schuilen Heer,
want in Uw hoede voel ik Uw ontferming.
U geeft mij kracht en levensmoed steeds meer,
'k blijf in Uw liefdevolle bescherming.
Die mij bewaart en veiligheid geeft weer
U bent barmhartig, U bent mijn beschermer.

Al wat 'k U toevertrouw beschaamt U niet,
U geeft mij moed Uw spoor te blijven volgen.
U ziet mijn tranen, moeite, mijn verdriet,
U bent op leugenaars, o Heer, verbolgen.
Zij spannen saam, U bent 't die het ziet,
en worden in hun leugens straks verzwolgen.

Ik dank U Heer, dat U steeds uitkomst biedt,
mijn trouwe God en ook mijn Redder.
En Uw geboden die vergeet ik niet,
Verlosser, Middelaar en Goede Herder.
Aan Uwe hand geleid, loop ik Uw weg,
tot aan het einde toe met U steeds verder.

Melodie : Psalm 119 vers 53
Uw woord is mij een lamp voor mijne voet.