Frits van der Made

Frits van der Made

ArtikelCategorieAangemaakt
December 2023Kerst12/14/2023 13:44:10
Dicht bij Huis……Pasen 2023Pasen (opstanding)04/08/2023 21:49:09
Onze tijdenKerst12/12/2022 20:01:42
Pinksteren.... tijd voor feest !Pinksteren06/04/2022 20:47:18
Gedachten rondom PASEN 2022Pasen (opstanding)04/14/2022 15:57:52
Ik ben de Here, die Israël heiligtTroost & Bemoediging02/20/2022 15:50:31
't Is wel of niet.....Eindtijd02/06/2022 15:32:09
Hoop voor de wereldKerst12/24/2021 15:18:07
Waar komt mijn hulp vandaan ?Troost & Bemoediging05/26/2021 21:11:03
Gebed rondom Pasen---- Pasen Lijdenstijd04/05/2021 17:02:07
Tijd...Eindtijd...EeuwigheidEindtijd01/30/2021 20:40:10
Kerstfeest 2020..en verder ?Kerst12/19/2020 20:27:47
Kerstfeest, ook in 2020Kerst12/17/2020 21:49:47
Wijs of dwaas ?Bijbeltekstgedichten10/11/2020 15:11:42
Er is meer dan Corona.....Eindtijd10/04/2020 16:59:16
Bij Openbaring 19Eindtijd06/07/2020 17:03:46
Samen delenSaamhorigheid04/26/2020 13:50:25
Wij moesten op aarde Hemelser levenBezinning04/25/2020 15:28:17
Genade voor schuld---- Pasen 40-dagentijd04/05/2020 14:08:47
God met ons---- Pasen Lijdenstijd03/21/2020 18:18:04
Grote GodBijbeltekstgedichten03/07/2020 21:05:47
Coronavirus.... Teken in de tijd ? ?Eindtijd03/07/2020 20:48:17
Geliefde Gemeente...!Bezinning02/08/2020 16:40:13
Groet de gelovigen, van PaulusBijbeltekstgedichten02/01/2020 19:07:18
Vrijheid! ..In herinnering4-5 mei Herdenking-Bevrijding02/01/2020 17:14:11
Waar komen natuurrampen vandaan ?Bijbeltekstgedichten01/25/2020 17:32:46
Overweging bij de JaarwisselingBezinning01/08/2020 21:53:08
Geduldig wachtenKerst12/21/2019 20:40:34
Kerstgroet 2 0 1 9Kerst12/16/2019 20:41:43
Geen andere naamKerst12/07/2019 18:08:32
Made, Frits van der
14143
fbvdmade@planet.nl
Apeldoorn
Lezen, theologie, tuin
Geboren in het – politiek gezien – rode Zaandam (N.H.) bezocht ik de “School met den Bijbel”
en kwam tot ongeveer mijn 7e jaar op de zondagschool van de Gereformeerde kerk.
Het gezin waarin ik opgroeide met vijf kinderen, waarvan ik de oudste was, was overwegend
Evangelisch gezind. Hierdoor kwamen wij een aantal jaren in een Vrij Evangelische Gemeente, en later ook in het Leger des Heils. Tegenwoordig zouden we zeggen: kerkshoppen.
Het kan negatief worden gezien, maar de positieve kanten ervan zijn, dat zowel Psalmen, Gezangen,
de Johannes de Heer bundel, de Maranatha-prediking, en later de invloed van alle liederen en koren
uit de Opwekkingsbundel mij niet vreemd zijn. Vandaag ervaar ik het als een “geestelijke schat” die mijn denken en geloven mede bepaald heeft.
Het is een voorrecht om al jong met “geloof” in aanraking te komen, daarin te groeien, en het diepere besef ervan kreeg ik op 19 jarige leeftijd, toen ik door een longziekte een half jaar op bed
kwam te liggen. Ik noem het wel mijn bekeringstijd.
Ik koos er daarna voor om Heilssoldaat te worden , legde mijn geloofsbelijdenis af (onder de Vlag! zoals dat heet) en kreeg als tekst mee: Jeremia 6 : 16 “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij dien gaat en rust vindt voor uw ziel!” (NBG-vertaling).
Naarmate ik ouder wordt is deze tekst mij steeds dierbaarder geworden.

In het Leger des Heils leerde ik mijn vrouw kennen, wij trouwden in 1965 in Amsterdam, en kregen drie kinderen.
Samen bezochten wij de Kweekschool van het Leger des Heils in Amstelveen, om opgeleid te worden
tot Heilsofficier. Wij mochten dit werk plm. 10 jaar doen, en op grond van gezondheid en
omstandigheden kwam er een eind aan die periode. Het hield tevens in dat wij na een aantal jaren
terecht kwamen in een Evangelische Zendingsgemeente, en daar plm. 20 jaar actief betrokken waren. Geroepen om de Heer te dienen, kwam dit o.a. naar voren door het schrijven van gedichten.
Het begon op mijn ziekbed toen ik 19 jaar oud was, en heeft mij nooit verlaten.
Als verantwoording heb ik wel eens gezegd: “Ik ben geen dichter…ik schrijf op wat God in mijn hart legt!” Meestal zeg ik daarna: “Dank U Heer!”.
Na de werkzame periode bij het Leger des Heils, kwam ik in Dienst van de Gemeente Amsterdam en later in Apeldoorn, als Maatschappelijk Werker. “Werken voor mensen” was iets dat centraal
mocht staan, en in die periode ontstonden ook wel sociaal/ maatschappelijke gedichten.
Publiceren: Twee maal heb ik meegedaan aan een boekje, uitgegeven door Uitgeverij Hooglied
te Tiel, en merendeels kwamen mijn gedichten in kerkbladen, bij familie en vrienden. Al vele jaren
ontvangen zij altijd een Kerstgroet met Kerstgedicht. Juist de persoonlijke reacties van mensen,
hebben mij ertoe aangezet om méér met deze gedichten te doen, en zo kwam ik ertoe
om vanaf Mei 2011, gedichten te plaatsen op de gedichtensite. Het bemoedigt mij, om dan weer te zien hoeveel mensen iets van je lezen, en een reactie mag ik ook zien als een aansporing.
Ik besluit met een klein gedichtje uit de begin tijd van mijn schrijven.
“Heer, als Uw kind tot U spreekt op zijn kamer,
zijn knieën gebogen, zijn ogen stijf dicht…
Ja Heer, dan lijkt het in ene wel donker,
maar tóch…Halleluja! Tóch is het Licht !”

Frits van der Made,
31 augustus 2011