Made, Frits van der

Gedichten 220

Artikel
Geloof het plan van God ! - Jesaja 40 : 12
Ach, kindeke Jezus....
Gids in eeuwigheid,
Oproep !
Herinnering beloont....!
Heer, vernieuw ons..!
Uw gedachten.....
Van blijvende waarde.....
Alles wordt nieuw....!
Een machtig Machtwoord.
Jezus roept jongeren......
Veertig dagen bedenktijd
Hij alleen ! Hij alleen !
Vredegroet Kerst 2016
Openbaring één, vers 4
Voltooid leven ?
De Bijbel aktueel- Matteüs 24 : 14
Als dat eens waar was-Handelingen 1 : 8
Ruggengraat van Gods gemeente
Vrienden onder elkaar.....
Denk aan Mij
Hemelse wijsheid
Wijsheid van boven
Paasmorgen
Wij hebben Hem niet geacht.....
Anno 33
Hoop, die niet verflauwt
In Bethlehems stal.....
Kerstgroet aan iedereen.......
Geloof het vandaag.

Info

Made, Frits van der

Awards

DatumMedailleGewonnen gedicht
Eervolle vermelding2017-12-24Eervolle vermeldingGids in eeuwigheid
Eervolle vermelding2017-03-31Eervolle vermeldingVeertig dagen bedenktijd
Eervolle vermelding2016-12-31Eervolle vermeldingHij alleen ! Hij alleen !
Eervolle vermelding2016-05-31Eervolle vermeldingHemelse wijsheid
Eervolle vermelding2015-12-01Eervolle vermeldingHet Christuskind
Eervolle vermelding2015-01-01Eervolle vermeldingTwistgesprek gewonnen
Eervolle vermelding2014-10-01Eervolle vermeldingVoor wie vergeven kan
Eervolle vermelding2014-09-01Eervolle vermeldingAls vandaag de zon zal schijnen
Eervolle vermelding2014-06-01Eervolle vermeldingHet eeuwig lied der liefde
Eervolle vermelding2014-01-01Eervolle vermelding1 Naar Lucas 2
Eervolle vermelding2013-12-01Eervolle vermeldingGebed in stormgetij.....
Eervolle vermelding2013-06-01Eervolle vermeldingHeer, spreek tot ons!
Eervolle vermelding2012-09-30Eervolle vermeldingMoed verloren…… al verloren
Eervolle vermelding2012-05-30Eervolle vermeldingDe kerk predikt Christus
Eervolle vermelding2012-04-30Eervolle vermeldingZinloos geloof 
Eervolle vermelding2011-12-24Eervolle vermeldingKom!
Eervolle vermelding2011-11-01Eervolle vermeldingDoor genade

Biografie

Lezen, theologie, tuin
Geboren in het – politiek gezien – rode Zaandam (N.H.) bezocht ik de “School met den Bijbel”
en kwam tot ongeveer mijn 7e jaar op de zondagschool van de Gereformeerde kerk.
Het gezin waarin ik opgroeide met vijf kinderen, waarvan ik de oudste was, was overwegend
Evangelisch gezind. Hierdoor kwamen wij een aantal jaren in een Vrij Evangelische Gemeente, en later ook in het Leger des Heils. Tegenwoordig zouden we zeggen: kerkshoppen.
Het kan negatief worden gezien, maar de positieve kanten ervan zijn, dat zowel Psalmen, Gezangen,
de Johannes de Heer bundel, de Maranatha-prediking, en later de invloed van alle liederen en koren
uit de Opwekkingsbundel mij niet vreemd zijn. Vandaag ervaar ik het als een “geestelijke schat” die mijn denken en geloven mede bepaald heeft.
Het is een voorrecht om al jong met “geloof” in aanraking te komen, daarin te groeien, en het diepere besef ervan kreeg ik op 19 jarige leeftijd, toen ik door een longziekte een half jaar op bed
kwam te liggen. Ik noem het wel mijn bekeringstijd.
Ik koos er daarna voor om Heilssoldaat te worden , legde mijn geloofsbelijdenis af (onder de Vlag! zoals dat heet) en kreeg als tekst mee: Jeremia 6 : 16 “Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij dien gaat en rust vindt voor uw ziel!” (NBG-vertaling).
Naarmate ik ouder wordt is deze tekst mij steeds dierbaarder geworden.

In het Leger des Heils leerde ik mijn vrouw kennen, wij trouwden in 1965 in Amsterdam, en kregen drie kinderen.
Samen bezochten wij de Kweekschool van het Leger des Heils in Amstelveen, om opgeleid te worden
tot Heilsofficier. Wij mochten dit werk plm. 10 jaar doen, en op grond van gezondheid en
omstandigheden kwam er een eind aan die periode. Het hield tevens in dat wij na een aantal jaren
terecht kwamen in een Evangelische Zendingsgemeente, en daar plm. 20 jaar actief betrokken waren. Geroepen om de Heer te dienen, kwam dit o.a. naar voren door het schrijven van gedichten.
Het begon op mijn ziekbed toen ik 19 jaar oud was, en heeft mij nooit verlaten.
Als verantwoording heb ik wel eens gezegd: “Ik ben geen dichter…ik schrijf op wat God in mijn hart legt!” Meestal zeg ik daarna: “Dank U Heer!”.
Na de werkzame periode bij het Leger des Heils, kwam ik in Dienst van de Gemeente Amsterdam en later in Apeldoorn, als Maatschappelijk Werker. “Werken voor mensen” was iets dat centraal
mocht staan, en in die periode ontstonden ook wel sociaal/ maatschappelijke gedichten.
Publiceren: Twee maal heb ik meegedaan aan een boekje, uitgegeven door Uitgeverij Hooglied
te Tiel, en merendeels kwamen mijn gedichten in kerkbladen, bij familie en vrienden. Al vele jaren
ontvangen zij altijd een Kerstgroet met Kerstgedicht. Juist de persoonlijke reacties van mensen,
hebben mij ertoe aangezet om méér met deze gedichten te doen, en zo kwam ik ertoe
om vanaf Mei 2011, gedichten te plaatsen op de gedichtensite. Het bemoedigt mij, om dan weer te zien hoeveel mensen iets van je lezen, en een reactie mag ik ook zien als een aansporing.
Ik besluit met een klein gedichtje uit de begin tijd van mijn schrijven.
“Heer, als Uw kind tot U spreekt op zijn kamer,
zijn knieën gebogen, zijn ogen stijf dicht…
Ja Heer, dan lijkt het in ene wel donker,
maar tóch…Halleluja! Tóch is het Licht !”

Frits van der Made,
31 augustus 2011