Petra Groeneveld

Petra Groeneveld

ArtikelCategorieAangemaakt
U wordt onze koningWillem Alexander02/17/2013 15:59:28
Lieve koningin, dank u welBeatrix02/17/2013 15:50:06
Maar ik wil U beminnenDankbaarheid02/13/2013 07:50:58
Zijn liefde is vol oprechtheidBewogenheid02/11/2013 18:20:17
Van harte wens ik u Gods zegenWillem Alexander02/05/2013 16:10:32
U was een stralende vorstinBeatrix02/05/2013 16:04:16
Hij geeft jou moed en krachtGenade02/02/2013 06:15:30
Dat zo de ware liefde ontstaatSaamhorigheid01/31/2013 06:35:17
U bent de ware goede VaderDankbaarheid01/31/2013 05:02:02
Offeren met mijn hartOfferen01/24/2013 17:39:55
Laat Uw liefde heersenTroost & Bemoediging01/22/2013 17:47:08
Jezus, mijn Vriend en RedderDankbaarheid01/21/2013 11:27:00
Er komt een tijd HeerBijbeltekstgedichten01/20/2013 22:08:39
Heer, neemt U mijn hartOfferen01/20/2013 14:54:59
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?Vrede12/31/2012 05:07:42
Geleid door Uw GeestDankbaarheid12/24/2012 06:44:36
U bent mijn KoningBlijdschap12/20/2012 00:01:15
Nieuwe toekomst aan Zijn zijDankbaarheid12/19/2012 11:26:16
Een Koning zonder prachtKerst12/19/2012 03:36:35
Geef ons een levend hartNaastenliefde12/16/2012 07:17:04
Uw Licht wordt nooit gedoofdDankbaarheid12/13/2012 07:21:34
Hij ziet naar nederigen van hartKerst12/12/2012 08:38:36
Uw Licht leidt ons verderTroost & Bemoediging12/10/2012 07:09:10
Wilt U hun Verlosser zijnBewogenheid12/09/2012 07:20:02
Uw morgenlicht daagt reedsBlijdschap12/08/2012 06:23:56
Toekomst vol verwachtingHiernamaals | Verwachting12/05/2012 19:37:23
De Heer zal je nimmer begevenTroost & Bemoediging12/05/2012 07:39:58
Geënt in Jezus ChristusVrucht dragen12/04/2012 08:39:00
Uw liefde niet te doorgrondenKerst11/29/2012 06:04:51
U wilt mijn Vader zijnBijbeltekstgedichten11/28/2012 20:20:40
Groeneveld, Petra
27997
Berkenlaan 18
4128 SV
Lexmond
Orgelspelen,schilderen,fotograferen
Ik ben oma van zeven kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen

Als Hij wil dat je een weg met Hem gaat en als Hij tot je spreekt,dan is er geen mens die dat kan stoppen.
Dan wordt je door sommige mensen aangevallen, en dan mag je ervaren dat Hij door Zijn Heilige Geest anderen gebruikt om je te steunen en kracht te geven,

Ik heb een blog,helaas kan ik die niet hieronder aangeven.

de naam van mijn blog is:Tot Vrijheid geroepen.