Michèle Pintus

Michèle Pintus

ArtikelCategorieAangemaakt
Liefde is sterker dan haatAlgemeen Liefde11/25/2015 21:46:06
"Ziende blind en horende doof"Kerst11/25/2015 20:25:12
De Heer is mijn herder- Psalm 23:1 Bijbeltekstgedichten11/24/2015 19:58:30
RexOorlog/rampen/vluchten11/21/2015 20:31:30
Hier past slechts stilte ...Oorlog/rampen/vluchten11/14/2015 23:44:35
Er stromen tranenAlgemeen Gevoel11/13/2015 00:55:10
De MessiasKerst11/07/2015 22:35:08
Op de grens van land naar zeeAlgemeen Natuur11/02/2015 19:11:10
Heer, luistert U?!Twijfel11/02/2015 14:27:55
OntheemdOorlog/rampen/vluchten10/31/2015 16:34:38
Er staat geschrevenKerst10/30/2015 13:04:23
In een kribbeKerst10/19/2015 08:00:31
Het beste medicijnBewogenheid10/02/2015 17:29:10
Als thuis, thuis niet meer isOorlog/rampen/vluchten10/01/2015 21:52:49
Als ik weer ganzen zie Algemeen Natuur09/19/2015 15:11:15
Heer, 'k heb U nodigGebedengedichten09/18/2015 07:27:05
Leid me naar 't kruisHoop08/30/2015 22:17:37
't Woord werd waarlijk vlees Bezinning08/23/2015 14:57:45
Klimgeit gezocht (Olleke Bolleke)Algemeen Natuur08/17/2015 11:08:06
Uw liefde is als 'n rivierGeloof, hoop en liefde08/17/2015 08:50:49
Dondersteen, dondersteen (Olleke, bolleke)Algemeen Gevoel08/10/2015 22:28:59
Ik vermag alle dingen- Filippenzen 4:13Bijbeltekstgedichten08/04/2015 18:15:55
Ben jij een Elia?!Vrucht dragen08/04/2015 18:13:28
MH-17: Een jaar na dato!Oorlog/rampen/vluchten07/14/2015 22:42:54
Gedenksteen en monumentOorlog/rampen/vluchten07/12/2015 19:02:20
Gebed van Jabes-1 Kronieken 4:10Bijbeltekstgedichten07/11/2015 18:25:56
Waar haal je geloof uit?Offeren07/11/2015 10:57:24
Talentvolle woordenOllekebolleke07/09/2015 16:22:43
'Arm Griekenland'Algemeen Tijd07/07/2015 19:59:57
Je bent Hem niet om 't even!Genade07/04/2015 22:26:50
Pintus, Michèle
10405
Heerlen
Koken/ Bakken, Fietsen en Dichten
Ameland, augustus 2013

Het was in de zomer van 2013, dat mijn oude passie weer nieuw leven werd ingeblazen. De rust, de zee en een hernieuwd geloof in onze Schepper gaf me de inspiratie terug, die ik verloren dacht te zijn.
Na onze thuiskomst, met mijn echtgenote Suzan, in ons vertrouwde Zuid Limburg heb ik de pen niet meer terzijde gelegd en menig notitieblokje volgeschreven.
Van grote invloed is de periode geweest van herstel na een burn-out in 2012, waarna ik geloof in mijzelf, de Bijbel en in God (eigenlijk vond hij mij weer) terugvond.
Mijn gevoelens, ervaringen en observaties wil ik graag met jullie delen op deze site; hopelijk tot inspiratie en versterking van het geloof in de almachtige God, Ontwerper en Schepper van al.
Dus ook van deze schrijfsels, gedichten of wat dies meer zij!