Klaas van Hoek

Klaas van Hoek

Hoek, Klaas van
1728
IJsselmuiden
Sinds 2016 ben ik af en toe aan het dichten geslagen. Als aardigheid om zelf een lied of gedicht uit te proberen. Sommige liedteksten, gemaakt op een bekende melodie, laat ik soms zingen. Dat kan bij de weekopening of viering zijn in de verzorgingshuizen waar ik als geestelijk verzorger werk. Maar ook in kerkdiensten waarin ik voorga: bij speciale gelegenheden (belijdenis doen), christelijke feestdagen of als een lied past bij een bijbelgedeelte of thema.

Ik ben in 1963 geboren in Groningen en daar ook opgegroeid. Ik heb theologie gestudeerd in Kampen, en ben 14 jaar gemeentepredikant geweest, van 2000-2014. Sinds 2015 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij twee zorginstellingen, op 3 plaatsen. Op één van die plaatsen ben ik aan een kerk verbonden als 'predikant met een bijzondere taak'. Wel, dat is het mooie werk van geestelijk verzorger in de ouderenzorg zeker!
Bij oudere mensen ervaar ik ontvankelijkheid voor nieuwe liederen, zolang ze maar op een vertrouwde melodie te zingen zijn.

Niet alleen voor oudere mensen maak ik gedichten. Ik doe 't voor mezelf, om zo te proberen woorden te geven aan wat me soms raakt of bezighoudt. Als ik het anderen laat lezen, zeggen ze wel eens: "Daar moet je wat mee doen..."
Vandaar...