Jelly Verwaal

Jelly Verwaal

ArtikelCategorieAangemaakt
Hemelvaart - Dag van glorie!Hemelvaart04/17/2008 01:24:23
Hemelvaartsdag - UitzienHemelvaart04/15/2008 14:39:14
Werp al je bekommernis.... (1 Petr.5:7)Bijbeltekstgedichten04/15/2008 14:31:54
Hemelvaart - HemelkomstHemelvaart04/14/2008 13:46:00
Gebed van een weggebruikerGebedengedichten04/14/2008 13:38:49
Leven in overvloedGeloof, hoop en liefde04/10/2008 14:11:28
Niets kan ons scheiden... (Rom.8:31-39)Bijbeltekstgedichten04/09/2008 12:53:29
DepressieTroost & Bemoediging04/09/2008 12:45:31
Jacht door het levenBezinning04/08/2008 13:52:17
Van ruïne tot paleisBezinning04/08/2008 13:45:04
Onheil- of heilsprofetie?Bewogenheid04/03/2008 15:47:30
Geef kleur aan je levenGeloof, hoop en liefde04/01/2008 12:51:49
Waar je schat is.... (Lucas 12:34)Bijbeltekstgedichten04/01/2008 12:47:57
De zin van het levenBezinning03/31/2008 18:45:19
De zuchtende scheppingEindtijd03/31/2008 18:38:19
Nu is het tijd!Troost & Bemoediging03/27/2008 16:09:08
Lied van vertrouwenGeloof, hoop en liefde03/27/2008 16:04:14
De levensbootTroost & Bemoediging03/26/2008 15:34:39
Gods beloften falen niet !Geloof, hoop en liefde03/26/2008 12:12:26
SprookjesbosNatuur en Schepping03/25/2008 18:44:22
Gelijk ook wij vergeven....Geloof, hoop en liefde03/20/2008 14:03:08
De ArkBezinning03/19/2008 12:59:03
De Heer is mijn Herder (Ps.23:6)Bijbeltekstgedichten03/18/2008 14:25:32
De strijd tegen Amalek (Ex.7:8-16)Bijbeltekstgedichten03/17/2008 13:10:25
PasenPasen (opstanding)03/17/2008 13:03:26
BelofteGeloof, hoop en liefde03/14/2008 16:51:57
Jezus Hogepriester (Hebr.3:1; 4:14)Bijbeltekstgedichten03/13/2008 16:22:10
Er komt een dag...Troost & Bemoediging03/13/2008 16:14:17
UitzichtBewogenheid03/12/2008 16:55:01
DiscipelGebedengedichten03/12/2008 16:49:47
Verwaal, Jelly (overl. 14-09-2022)
61080
Woudenberg
Jelly Verwaal werd in 1935 geboren in Rijswijk ZH en na 30 jaar in Zeist te hebben gewoond, is zij zomer 2011 verhuisd naar Woudenberg, een mooie landelijke plaats tussen Zeist en Amersfoort. In het seniorencomplex waar zij woont fungeert ze als secretaresse van het Bewoners Platform met de opdracht: saamhorigheid bevorderen!
Haar schrijfcarrière begon zij aanvankelijk als gelegenheidsdichter bij huwelijken, jubilea, afscheid etc., maar daarnaast schreef zij ook religieuze gedichten.

De eerste bundel, Open Vensters, verscheen in 1972; daarna volgden resp. Toekomstmuziek, Beloofd is beloofd, Leven van dag tot dag, Spiegelbeeld, Heilzaam Licht. Van deze bundels verschenen herdrukken die thans niet meer in de handel zijn.
De zevende bundel, Veelkleurigheid, is een speciale geschenkuitgave, mooi vorm gegeven in kleur (febr.2007). De titel slaat niet alleen op het aanvangsgedicht, maar veelmeer nog op de bonte verscheidenheid aan gedichten, die voor vele gelegenheden gebruikt kunnen worden, maar altijd gericht zijn op de bijbelse boodschap. Dit geldt overigens ook voor de voorgaande bundels. De achtste bundel verscheen oktober 2010,getiteld "Hoop doet Leven". Wederom een gebonden geschenkbundel in kleurendruk. Alle boekjes zijn uitgegeven bij Medema, Vaassen.(sedert 2010:
Medema/Jongbloed, Heerenveen)Ook deze bundels zijn uitverkocht.
Op 7 september 2013 verscheen de 9e bundel, "Onvoorwaardelijke liefde". Doordat uitgever Henk Medema
uit het vak stapte is gekozen voor www.publiceeruwboek.com,
een organisatie van een Nederlandse zendeling, René de Groot, wonend en werkend in Frankrijk. Voordeel hiervan is de vrijheid t.a.v. indeling tekst, lettertype enz.

Haar inspiratie ontvangt zij uit velerlei hoeken. Soms zijn een paar woorden uit bijv. een preek of meditatie al voldoende om de woorden tot zinnen te rijgen; de zinnen te laten zingen.

Het beroep van Jelly Verwaal was secretaresse. Zij werkte 18 jaar op het chr.doveninstituut Effatha, destijds nog in Voorburg, nu in Zoetermeer. Helaas kwam ze wegens gezondheidsproblemen in de WAO terecht. Het positieve daarvan was, dat er meer tijd en gelegenheid was om te schrijven! Nadat zij noodgedwongen was gestopt met werken kwamen er nog vele verzoeken van Effatha voor het maken van gelegenheidsgedichten (levensverhalen op rijm), bestemd voor bijzondere gelegenheden. Ook het schrijven van het boek
"Effatha 100 jaar" werd haar toevertrouwd.

Naast het schrijf- en dichtwerk verzorgde zij nog kaarten met een gedicht erin. Deze handgemaakte kaarten zijn ook jarenlang landelijk verkocht in christelijke/evangelische boekhandels. Hier kwam geleidelijk een eind aan toen uitgeverij Baaij een aantal jaren geleden gedichtenkaarten op de markt ging brengen. Dit aantal is in de loop der jaren flink uitgebreid.

Jelly Verwaal is als autodidact aangewezen op haar taal- en ritmegevoel. Haar aanleg beschouwt zij als een geschenk van haar hemelse Vader, maar ook als erfenis van haar aardse vader. Hij schreef nl. heel goede gelegenheidsgedichten.


Verdere publicaties: -Effatha 100 jaar - jubileumboek verschenen in 1988.
- Een aantal gedichten is op muziek gezet door verschillende componisten.
- Loflied op Amerongen - verschenen in het boekje Dorp en Natuur en te lezen op de informatiezuil op de
Amerongse Berg.
0332863284