Jelly Verwaal

Jelly Verwaal

ArtikelCategorieAangemaakt
De handen van de HeerTroost & Bemoediging03/06/2008 17:39:29
Genade voor rechtPasen (opstanding)03/05/2008 12:24:37
Maar wat meer is.... (Rom.8:34)Bijbeltekstgedichten03/05/2008 12:19:45
DonorPasen (opstanding)03/03/2008 14:04:05
Pasen (Marc.16:1 ev.)Pasen (opstanding)03/03/2008 14:00:04
God maakte jou!Kindergedichten02/20/2008 22:25:49
Mensen hebben mensen nodigTroost & Bemoediging02/19/2008 12:48:04
Nochtans..... (Habakuk 3:17,18)Bijbeltekstgedichten02/19/2008 12:40:35
Pasen - OpstandingPasen (opstanding)02/18/2008 18:21:18
ThomasPasen (opstanding)02/18/2008 18:16:06
Hij is hier niet, want Hij is opgestaanPasen (opstanding)02/15/2008 15:51:27
Lege armenVerlies van een kind02/12/2008 15:51:50
Heb je Mij lief?Pasen (opstanding)02/12/2008 15:46:02
MariaPasen (opstanding)02/11/2008 15:49:54
Hij leeft!Pasen (opstanding)02/11/2008 15:44:02
De Levensweg (Ps.16:11 NBV)Bijbeltekstgedichten02/06/2008 16:08:11
God is mij een Helper (Ps.54:6)Bijbeltekstgedichten02/05/2008 13:08:02
Pasen, een nieuw beginPasen (opstanding)02/05/2008 13:01:31
Als God zwijgt... (Zefanja 3:17)Troost & Bemoediging02/04/2008 16:40:36
Een unieke dag!Bezinning02/04/2008 16:35:33
VeelkleurigheidNieuws van auteurs van de gedichtensite02/04/2008 14:26:26
Niet omzienTroost & Bemoediging01/30/2008 13:34:05
Van Goede Vrijdag tot Pasen---- Pasen Lijdenstijd01/29/2008 11:35:45
Goede Vrijdag---- Pasen Lijdenstijd01/29/2008 11:30:35
De moordenaar naast JezusPasen (opstanding)01/28/2008 17:56:52
Hosanna!!Pasen (opstanding)01/28/2008 17:49:19
Het kruis dwaasheid?Pasen (opstanding)01/25/2008 15:27:18
De moordenaars naast JezusPasen (opstanding)01/24/2008 15:39:44
Jezus zweegPasen (opstanding)01/24/2008 15:33:15
Goede Vrijdag---- Pasen Lijdenstijd01/23/2008 17:41:43
Verwaal, Jelly (overl. 14-09-2022)
61082
Woudenberg
Jelly Verwaal werd in 1935 geboren in Rijswijk ZH en na 30 jaar in Zeist te hebben gewoond, is zij zomer 2011 verhuisd naar Woudenberg, een mooie landelijke plaats tussen Zeist en Amersfoort. In het seniorencomplex waar zij woont fungeert ze als secretaresse van het Bewoners Platform met de opdracht: saamhorigheid bevorderen!
Haar schrijfcarrière begon zij aanvankelijk als gelegenheidsdichter bij huwelijken, jubilea, afscheid etc., maar daarnaast schreef zij ook religieuze gedichten.

De eerste bundel, Open Vensters, verscheen in 1972; daarna volgden resp. Toekomstmuziek, Beloofd is beloofd, Leven van dag tot dag, Spiegelbeeld, Heilzaam Licht. Van deze bundels verschenen herdrukken die thans niet meer in de handel zijn.
De zevende bundel, Veelkleurigheid, is een speciale geschenkuitgave, mooi vorm gegeven in kleur (febr.2007). De titel slaat niet alleen op het aanvangsgedicht, maar veelmeer nog op de bonte verscheidenheid aan gedichten, die voor vele gelegenheden gebruikt kunnen worden, maar altijd gericht zijn op de bijbelse boodschap. Dit geldt overigens ook voor de voorgaande bundels. De achtste bundel verscheen oktober 2010,getiteld "Hoop doet Leven". Wederom een gebonden geschenkbundel in kleurendruk. Alle boekjes zijn uitgegeven bij Medema, Vaassen.(sedert 2010:
Medema/Jongbloed, Heerenveen)Ook deze bundels zijn uitverkocht.
Op 7 september 2013 verscheen de 9e bundel, "Onvoorwaardelijke liefde". Doordat uitgever Henk Medema
uit het vak stapte is gekozen voor www.publiceeruwboek.com,
een organisatie van een Nederlandse zendeling, René de Groot, wonend en werkend in Frankrijk. Voordeel hiervan is de vrijheid t.a.v. indeling tekst, lettertype enz.

Haar inspiratie ontvangt zij uit velerlei hoeken. Soms zijn een paar woorden uit bijv. een preek of meditatie al voldoende om de woorden tot zinnen te rijgen; de zinnen te laten zingen.

Het beroep van Jelly Verwaal was secretaresse. Zij werkte 18 jaar op het chr.doveninstituut Effatha, destijds nog in Voorburg, nu in Zoetermeer. Helaas kwam ze wegens gezondheidsproblemen in de WAO terecht. Het positieve daarvan was, dat er meer tijd en gelegenheid was om te schrijven! Nadat zij noodgedwongen was gestopt met werken kwamen er nog vele verzoeken van Effatha voor het maken van gelegenheidsgedichten (levensverhalen op rijm), bestemd voor bijzondere gelegenheden. Ook het schrijven van het boek
"Effatha 100 jaar" werd haar toevertrouwd.

Naast het schrijf- en dichtwerk verzorgde zij nog kaarten met een gedicht erin. Deze handgemaakte kaarten zijn ook jarenlang landelijk verkocht in christelijke/evangelische boekhandels. Hier kwam geleidelijk een eind aan toen uitgeverij Baaij een aantal jaren geleden gedichtenkaarten op de markt ging brengen. Dit aantal is in de loop der jaren flink uitgebreid.

Jelly Verwaal is als autodidact aangewezen op haar taal- en ritmegevoel. Haar aanleg beschouwt zij als een geschenk van haar hemelse Vader, maar ook als erfenis van haar aardse vader. Hij schreef nl. heel goede gelegenheidsgedichten.


Verdere publicaties: -Effatha 100 jaar - jubileumboek verschenen in 1988.
- Een aantal gedichten is op muziek gezet door verschillende componisten.
- Loflied op Amerongen - verschenen in het boekje Dorp en Natuur en te lezen op de informatiezuil op de
Amerongse Berg.
0332863284