Jelly Verwaal

Jelly Verwaal

ArtikelCategorieAangemaakt
Uit het diepst van ons verlangenMuziek05/18/2009 17:11:52
KoopzondagBezinning05/17/2009 16:41:24
Harmonieus levensjaar !Muziek05/08/2009 20:34:32
Muzikale HuldeMuziek05/04/2009 12:29:12
In leven en stervenOverlijden04/22/2009 14:56:50
Geen zorgen voor morgen (Filippenzen 4:6)Bijbeltekstgedichten04/22/2009 14:49:28
Voor AmaliaKoningshuis04/03/2009 17:51:08
Petrus (en ik.....)Pasen (opstanding)03/15/2009 16:54:32
Het uur der waarheidPasen (opstanding)03/09/2009 22:44:49
De lange weg naar Pasen (Spr.8:30; Hebr.10:7)Pasen (opstanding)03/05/2009 20:59:00
VrijetijdsbestedingTijd01/13/2009 12:49:50
God volvoert zijn planTijd01/04/2009 23:22:59
OudejaarsavondTijd12/31/2008 12:29:22
Lied van de toekomstTijd12/27/2008 14:15:53
Reis naar het nieuwe jaarTijd12/27/2008 14:05:19
Christus op stal gezet?Kerst12/10/2008 19:28:23
Feest van LichtKerst11/29/2008 17:25:42
AdventslichtKerst11/14/2008 00:48:22
God heeft naar ons omgezienKerst11/10/2008 18:50:42
Advent - WachttijdKerst11/04/2008 16:16:53
Licht in de duisternisKerst11/03/2008 19:28:15
Herfstbespiegeling in kleurNatuur en Schepping10/27/2008 14:29:39
Er komt een tijd....Eindtijd10/21/2008 13:47:37
God verandert mensenTroost & Bemoediging10/21/2008 13:41:06
Herfstimpressie in 't bosNatuur en Schepping10/13/2008 19:38:11
De zomer sterftNatuur en Schepping10/07/2008 01:32:39
VredesweekVrede09/25/2008 17:12:22
Gedachten van vrede, niet van onheil (Jer.29:11)Bijbeltekstgedichten09/23/2008 13:50:20
Draagt elkanders lasten (Galaten 6:2)Bijbeltekstgedichten09/23/2008 13:39:39
VogelsBezinning09/15/2008 21:57:09
Verwaal, Jelly (overl. 14-09-2022)
61082
Woudenberg
Jelly Verwaal werd in 1935 geboren in Rijswijk ZH en na 30 jaar in Zeist te hebben gewoond, is zij zomer 2011 verhuisd naar Woudenberg, een mooie landelijke plaats tussen Zeist en Amersfoort. In het seniorencomplex waar zij woont fungeert ze als secretaresse van het Bewoners Platform met de opdracht: saamhorigheid bevorderen!
Haar schrijfcarrière begon zij aanvankelijk als gelegenheidsdichter bij huwelijken, jubilea, afscheid etc., maar daarnaast schreef zij ook religieuze gedichten.

De eerste bundel, Open Vensters, verscheen in 1972; daarna volgden resp. Toekomstmuziek, Beloofd is beloofd, Leven van dag tot dag, Spiegelbeeld, Heilzaam Licht. Van deze bundels verschenen herdrukken die thans niet meer in de handel zijn.
De zevende bundel, Veelkleurigheid, is een speciale geschenkuitgave, mooi vorm gegeven in kleur (febr.2007). De titel slaat niet alleen op het aanvangsgedicht, maar veelmeer nog op de bonte verscheidenheid aan gedichten, die voor vele gelegenheden gebruikt kunnen worden, maar altijd gericht zijn op de bijbelse boodschap. Dit geldt overigens ook voor de voorgaande bundels. De achtste bundel verscheen oktober 2010,getiteld "Hoop doet Leven". Wederom een gebonden geschenkbundel in kleurendruk. Alle boekjes zijn uitgegeven bij Medema, Vaassen.(sedert 2010:
Medema/Jongbloed, Heerenveen)Ook deze bundels zijn uitverkocht.
Op 7 september 2013 verscheen de 9e bundel, "Onvoorwaardelijke liefde". Doordat uitgever Henk Medema
uit het vak stapte is gekozen voor www.publiceeruwboek.com,
een organisatie van een Nederlandse zendeling, René de Groot, wonend en werkend in Frankrijk. Voordeel hiervan is de vrijheid t.a.v. indeling tekst, lettertype enz.

Haar inspiratie ontvangt zij uit velerlei hoeken. Soms zijn een paar woorden uit bijv. een preek of meditatie al voldoende om de woorden tot zinnen te rijgen; de zinnen te laten zingen.

Het beroep van Jelly Verwaal was secretaresse. Zij werkte 18 jaar op het chr.doveninstituut Effatha, destijds nog in Voorburg, nu in Zoetermeer. Helaas kwam ze wegens gezondheidsproblemen in de WAO terecht. Het positieve daarvan was, dat er meer tijd en gelegenheid was om te schrijven! Nadat zij noodgedwongen was gestopt met werken kwamen er nog vele verzoeken van Effatha voor het maken van gelegenheidsgedichten (levensverhalen op rijm), bestemd voor bijzondere gelegenheden. Ook het schrijven van het boek
"Effatha 100 jaar" werd haar toevertrouwd.

Naast het schrijf- en dichtwerk verzorgde zij nog kaarten met een gedicht erin. Deze handgemaakte kaarten zijn ook jarenlang landelijk verkocht in christelijke/evangelische boekhandels. Hier kwam geleidelijk een eind aan toen uitgeverij Baaij een aantal jaren geleden gedichtenkaarten op de markt ging brengen. Dit aantal is in de loop der jaren flink uitgebreid.

Jelly Verwaal is als autodidact aangewezen op haar taal- en ritmegevoel. Haar aanleg beschouwt zij als een geschenk van haar hemelse Vader, maar ook als erfenis van haar aardse vader. Hij schreef nl. heel goede gelegenheidsgedichten.


Verdere publicaties: -Effatha 100 jaar - jubileumboek verschenen in 1988.
- Een aantal gedichten is op muziek gezet door verschillende componisten.
- Loflied op Amerongen - verschenen in het boekje Dorp en Natuur en te lezen op de informatiezuil op de
Amerongse Berg.
0332863284