Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Beste collega dichters

Graag wil ik u hierbij laten weten hoe het verloop van de actie Troostvleugels tot op heden is gegaan.
De stroom van belangstelling is inmiddels wat geluwd maar met de 7 kerken en met de bijdrage van degenen die een bundel hebben besteld,
zijn we de 1000,00 euro grens inmiddels gepasseerd.
Nu is de aanvraag mondjesmaat en wordt er zo nu en dan nog een verzoek gedaan om een bundel. Er is echter nog voldoende voorraad
dus wie nog belangstelling heeft voor een bundel, kan deze alsnog bestellen.
Verder hebben wij nog wat ander nieuws te melden.
N.a.v. de tv uitzending van SBS half juli over het dorp Neerkant in Brabant waar het gehele gezin Wals vader moeder en vier kinderen bij de ramp met
de MH 17 zijn omgekomen, hebben drie gezinnen daar een bijzonder indringend verhaal gehouden over hun banden met de familie Wals.
Het hele dorp was diep aangeslagen en heeft met vereende krachten een plaatselijk monument in de nabijheid van de kerk voor hen laten maken.
Wij waren diep getroffen door het verhaal van de drie gezinnen die aan het woord zijn gekomen.
Wij kregen de tip om een doos bundels mee te nemen naar het Museum Ziel van de techniek te Neerkant.
Wij hebben inmiddels contact gehad met de beheerder van het museum en wij hebben hem bereid gevonden voor het goede doel medewerking te verlenen en
bezoekers te attenderen op de door ons samengestelde bundel.
Wij hebben daarbij het museum de informatie verstrekt op welke wijze zij de inkomsten kunnen overmaken op de rekening van stichting MH17. met de vermelding gift.
Dit i.v.m. met vrijstelling van de belasting.
Op deze wijze hopen wij dat via de bezoekers van het museum er ook nog de nodige financiën zullen binnenkomen voor het monument dat de Stichting MH 17 voor de slachtoffers wil oprichten.

Justus A. van Tricht