Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Boek van Koert Koster: ‘Ik ben allochtoon. Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling’.

Om u een indruk te geven van dit nieuwe boek van Koert Koster volgt hier de tekst van de achterflap:
‘Complimenten voor een prachtig boek. Een verrassende blik op een razend actueel thema, waar toch al heel veel over gezegd is’ (Arjen Bakker, journalist, corrector)
Koert Koster wil ons – op toegankelijke wijze – uitdagen kritisch te kijken naar vanzelfsprekendheden en vooroordelen ten aanzien van vluchtelingen. ‘Wat de boer niet kent, dat eet ie niet.’ Of: ‘Wie de Nederlander niet kent, die moet hij niet’. Maar kan het vreemde niet eigen worden? Of zijn we bang? Laten we ons angst aanpraten door populisten die menen voor het volk te spreken? Én: Wie zijn wíj? Waar staan wíj? Zijn wij in wezen ook geen passanten met een tijdelijk verblijf?
De auteur laat m.b.v. (song)teksten zien hoe asielzoekers behandeld kunnen worden. Deze kwetsbare groep zien we in de hele geschiedenis terug. In de Bijbel komen we o.a. Kaïn, Abram, Lot, Ruth, David, JEZUS, Paulus en Petrus tegen.
‘Als puntje bij paaltje komt, staan we allemaal naakt met lege handen. We hebben dan niets anders in te brengen dan lege briefjes’ (KK)

Inclusief gespreksvragen voor studiegroepen of huiskringen.

Koert Koster (1973) studeerde theologie en filosofie aan de VU en de UvA

ISBN: 9789463187534 / Pagina’s: 182 / Prijs: 17,95

U kunt dit boek hier bestellen.