Dichter: Heuvel, Marij van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Je voelt
onbestemde
leegheid
teruggewezen
naar jezelf
niet gehoord
op vragen
afgestraft
na uiten
een wig
van binnen
en van buiten.

Je houdt
adem in
verstilt je
beweging
geen hoop
op verlichting
stopt weg
dat voelen
contact
onveilig
dus maar
afgevlakt.

Je ontvangt
mededogen
zomaar
opgezogen
een barst in
je omhulsel
open voor
aanraking
Gods leven
en liefde
wordt juist
jou gegeven!

Je durft
aarzelend
tevoorschijn
te komen
om weer
te midden
van mensen
te wonen.