Dichter: Vlieland, Miranda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De stilte...
Het benauwt me....
Angst....
Gaat er door mij heen....

Hoop...
Ik ben het kwijt...
Kilte....
Is om mij heen...

God, mijn Heere....
Ik smeek U mij te redden
Waar is het Licht
Het is hier zo donker om mij heen

Wanhoop....
Ik zie geen uitweg....
Een toekomst....
Ik zie het niet....

Houd mij vast....
Houd mij staande....
Houd mij dicht bij U....
Ik kan niet zonder U....

Wat moet ik toch doen...
Red mij toch Heere....
Verlos mij.....
Van de strikken van de dood.....

Het is U, o Heere....
Die uitkomst geeft.....
Die altijd blijft....
En mij beschermt.....

Maar....
Het is zo'n koude....
Harde wereld....
En soms kan ik het leven....
Niet meer aan....

Geef mij toch moed....
Om vol te houden....
Als ik mijn kruis...
Niet meer dragen kan.....

Heere....
Ik heb U nodig....
Als ooit te voren....
Zelf....
Bak ik er niets van....

Maar U houdt van mij....
U bent mijn Vader...
En ik....
Vertrouw....
Alleen op U....

Wilt U...
Bij mij...
Het tij gaan keren....
En dat ik....
Weer leven en hopen kan..... 
En mag...

Geef mij iemand....
Om van te houden....
Die ik....
Beminnen kan....

Want van binnen....
Voel ik mij bevroren....
En een mens...
Is toch niet bedoeld....
Om te zijn....
Alleen...

Ik verlang....
Naar een lieve maatje....
In mijn leven....
En een passie...
Om voor te gaan....

Nu is alles doelloos
Lijkt of ik niet meer verder wil leven
Alles is grauw en donker
In mijn bestaan

Geef mij toch, o Heere....
Mijn hartsverlangens....
Geef mij toch blijdschap....
En vreugde....
In mijn hart....

En bevrijdt U mij....
UIt mijn vele gevangenisssen....
Van anst en depressie....
Van ziekte en smart....
En geef mij toch moed en kracht....
Om vol te houden.....

Ik heb U zo nodig....
Mijn hele leven lang...
Mijn leven is van U....O Heere....
En U.....
U bent van mij....

Mijn hele leven....
Zoek ik U, o Heere.....
Maak U kenbaar....
Maak U zichtbaar...
Zodat Ik U....
Ervaren kan....
Mag...

Heere....
U bent....
Mijn hartsverlangen...
U bent....
Waar ik wil zijn....
In Uw huis....
In Uw woning....
Geknield....
Ben ik....
Aan Uw voeten....
O Heere....

Heere...
Zegen een ieder....
Zegen ook mij....
Toch overvloedig....
Gebruik toch mijn leven...
het is het Uwe....
Schijn door mij heen....
Met Uw vuur en passie...
Uw Evangelie....
Uw Woord....
Met Uw liefde....

Ik ben gekocht....
Door U betaald....
Ik ben...
Uw eigendom...
En vergeef...
O Heere....
Mijn zonden.....
Het zijn er vele.....
Maar....
Uw bloed....
Dat kocht mij vrij....

En Heere....
Ik ben ook zo verwond....
Maar Uw striemen...
Brengen genezing...
U....
Maakte de gewonde...
Weer gezond...

Genees mij....
O Heere....
Met uw genezende olie...
Kom spoedig....
Zegen... 
Een ieder...
Maar....
Ook mij....

Ik verlang zo...
Naar U...
U bent....
Mijn woning....
Heere....
U zorgt....
Voor mij...
En bent mij...
Nabiij....

Dank U...
O Jezus De Christus....
Voor Uw kostbaar en dierbaar Bloed....
U geneest en herstelt....
Ik ben U dankbaar.....
U verhoort....
En doet....
Wat U doet....

Uw wil geschiede...
Gelijk in de Hemel...
Alzo...
Ook op de aarde...

Ik ben Uw bezit...
Red mij....
Red mij....
O Heere.....

7000 x 7 dank

Uw wil geschiede...
Mijn lot...
Ligt in Uw hand....
Vertrouw....

Amen.....
Ere....
Glorie....
Aan Het Lam...