Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hoe zal die grote dag zelf wezen?
Wij hebben daar naar uitgezien.
Of vrezen wij met grote vreze,
Als hij werkelijk komt misschien?
 
De geboortedag van 't hemels leven,
Dat eeuwen terug is toegezegd,
Zien we die met angst en beven
Tegemoet, als God het pleit beslecht?
 
Elk zal Jezus dan aanschouwen.
Wereldwijd is er ontmoeting.
Het zal ons mensen, best benauwen,
Zo'n confronterende begroeting.
 
Het is voor ons niet voor te stellen,
Dat in de loop van aarde, ster en maan,
Dan tijd en regels niet meer tellen,
Wetenschap geweld wordt aangedaan.
 
Dat al gaat het verstand te boven.
Ons vermogen is zo klein.
Zalig zij die toch geloven,
Al voor zij God genaderd zijn.
 
Jezus wil zich over ons ontfermen.
Jaagt ons vast geen angsten aan.
Zal zijn schapen wel beschermen,
Die achter Hem ten hemel gaan.
 
Wie Hem aanroept is geborgen
In Zijn armen, voor altijd.
In Zijn woning zonder zorgen.
Van nu aan tot in eeuwigheid.