Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hosanna, Hosanna, de koning komt
Zijn voetstap van ver al gehoord.
De aarde zucht en haar lied verstomt,
de daden verdringen het Woord.

Hosanna, Hosanna, we wachten al,
de lampen verflauwen hun licht.
Klinkt daar al van ver trompetgeschal,
is onze brui'gom al in het zicht?

Hosanna, Hosanna, de ezel draagt
een koning zo stil en zo zacht.
En heel de mensheid die nu vraagt:
'Is dit Hem die er wordt verwacht?'

Hosanna, Hosanna, de palmen verdord,
de kleden besmeurd en bevlekt.
Wordt deze kroning nu opgeschort
en het feest met 'kruis Hem' bedekt?

Hosanna, Hosanna, de koning leeft!
De poorten gaan open in 't licht.
Hij is het die eens het kroningsmaal geeft.
Weest blij met dit vreugde bericht.

Hosanna, Hosanna, wachten duurt lang.
De nachten verduis'tren 't gezicht.
Maar in de verte klinkt al het gezang.
'Hij komt, het wordt langzaam licht!'