Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Drieëntwintig september was het
tweeduizend zeventien!
De wereld zou vergaan,
maar men heeft nog niet verstaan,
dat God dat geheim niet openbaart
hoe zullen wij hem dan brengen in kaart?
Een dag waar naar uit werd gezien?
Of...? Angst, omdat het net
steeds dichter om de wereld sluit
en ze op haar einde stuit!
Waarom toch steeds weer rekenen
in plaats van te zien op de tekenen
die Jezus zelf heeft gegeven,
dat is beter dan getallen na te streven!
Nergens vind je in Zijn Woord:
reden om een datum te stellen,
maar....! Pas op je te tellen
want Hij komt als een dief in de nacht
voor velen té onverwacht!
Maar ondertussen: Weet dàt Hij komt
zoals Hij is en niet vermomd!
Kan ik Hem dan onder ogen komen
of heb ik eigen wegen gekozen?
Dan zal ik daar staan te blozen
en aan Zijn recht niet ontkomen!
Van die dag dat Hij komt weet niemand
dan alleen de Vader!
Dit weet ik wel; die dag komt steeds nader!
Jezus komt; daar staat Hij voor garant!
Vermoei je dan niet met rekenen;
zie op Zijn gegeven tekenen
die heen wijzen naar het aardse eind!
Wees bereid; elke dag wordt de "tijd" verkleind!
Eén ding staat vast;
Hij komt; is mij dat een lust of last?
Een lust? Dan komt die dag of nacht
niet geheel onverwacht.
De dag zelf is voor ons verborgen,
maar al wel aangebroken
in Christus' eerste komst!
Ben ik al in Hem geborgen?
Dan is die dag al ontloken
ook al is ze nog in de toekomst.
We hebben geen datum;
wel een ultimatum!
Dat is: Heden...nu
voor mij en voor u!

Reacties  

#2 jose consemulder 30-09-2017 16:45
nee Drikus we hebben geen datum maar laat dat ons niet ontmoedigen want Hij komt voor allen die Hem verwachten.
moge jouw woorden velen tot bemoediging zijn.
#1 Justus A. van Tricht 30-09-2017 16:19
Indringend weergegeven. Wie oren heeft hore wie ogen heeft laat ze zien.