Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Sterke woorden vol geheimenis
roepen wonderbare beelden op
die men ruimzinnig mag vatten
als opzienbarend doen
of verborgen gebeuren
dat heel de wereld beroert
scheppen een steeds voortdravend driespan
van
waakzaam voorspellend denken
beschouwelijk achterom zien
thans overal om zich heen kijken

alle bewogen tijden
in verleden heden en toekomst
spreken tot dagelijks geloof
wachten om te verbleken
bij de eeuwige schittering
van het Hemelse Koninkrijk.