Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vandaag zijn er velen die Gods Boodschap wel horen,
al blijft de kerkdeur, door omstandigheden op slot.
Wij worden hier geteisterd door donkere wolken,
’t is langer zoeken en hopen op God.

In het verleden zond God Zijn profeten,
en Jezus zei : “Mij is gegeven Alle macht!”
Eens komt de tijd dat niet meer wordt geleden,
dat de hemel zich opent…. het eind van de nacht.

Zo velen die twijfelen en in ongeloof leven,
vragen zich af of God wel bestaat?
Ook zij zijn in liefde door Hem gewaarschuwd:
zeer binnenkort voegt Hij ’t Woord bij de daad!

Laat je vandaag door geloven nog redden,
Jezus wacht duidelijk op de stem van jouw hart.
Straks komt Hij weder, van boven de wolken,
in ’t Licht zal Hij ons roepen, verlost ons van smart.

’t Is nu wereldwijd donker.. overal doden,
de Geestelijke strijd raakt allen aan.
Maar God geeft in Jezus een heerlijke toekomst,
zij die geloven, mogen eeuwig bestaan.

                       -o0o-

(Lees Psalm 145 – H.S.V. / N.B.G.)