Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Waarom wil ik zo graag naar Sion gaan:
omdat ik daar Mijn Heere zal ontmoeten
Die ook voor mij de dood is doorgegaan,
met welk een vreugde mag ik Hem begroeten.

Ik beleed mijn vijandschap jegens Hem,
nu mag ik door Zijn gratie bij Hem komen;
schuld en tranen zijn voorbij, zegt Zijn stem,
mijn zonden en ziekten zijn weggenomen.

Die Boven zijn, zullen mij gaan ontvangen;
wij vertellen aan elkaar van God’ s wegen:
Hij gaf in ons hart, naar Hem te verlangen.

Dankbaar en blij zullen wij rondom Hem staan:
zingen van ‘t eeuwig heil, van Hem gekregen;
zie, daarom wil ik zo graag naar Sion gaan

naar: Bunyan, the pilgrim’s progress.