Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Ik zou wel altoos willen zingen;
Want Gij, o God, maakt elk der dingen
Zoo wonderschoon op zijnen tijd!
En als de wereld klaagt in smarte,
Doortintelt dankbaarheid mijn harte,
Want Gij verlost mij uit de strijd.

Ik kan mijn lippen niet bedwingen:
Zij moeten 's harten vreugd uitzingen;
Al is de wereld vol van nijd,
Zij kan Uw heil mij niet ontwringen,
Want boven Uwe zegeningen
Waakt Vaderlijk' alwetendheid.

Ik kan mijn handen niet bedwingen:
Zij moeten door hun handelingen
Het werk, waarmee Gij hen verblijdt,
Vervullen; en wie ledig gingen,
Die zullen zij tot arbeid dringen,
Tot Gij zegt: "Nu is 't avondtijd!".

En dan zal, in herinneringen
Mijn altoos jonge hart nòg zingen
Van Uwe goedertierenheid!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.