Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Nederland heeft veel geleden;
Diep werd Hollands volk bedroefd;
Maar de strijd is uitgestreden;
Menigeen werd zwaar beproefd.
die beproeving is geweken,
En de vrijheid weergekeerd;
Zijn de vruchten nu gebleken?
"Hebben wij ook wat geleerd?

Hebben wij het ooit geweten,
Hoe ons God heeft liefgehad?
Gaat men in de kerk vergeten,
Dat haar Heer om waarheid bad?
Schriftgeleerden debatteeren
In een jarenlange twist;
Afgunst, achterdocht regeeren,
En de liefde wordt gemist.

Ja, we werden heusch ontbonden,
Van de Nazi-heerschappij;
Maar zijn harten, handen, monden
Van de Nazi-smetten vrij?
Ja, we zuchtten vele jaren
Onder Nazi-tyrannie;
Maar nu zwaaien ambtenaren
't Potlood der bureaucratie!

Bouwen we, na de verdrukking,
Een gezonden maatschappij?
Wordt ons leven een misukking?
Zijn we van de zelfzucht vrij?
Is de regel van ons leven:
"Ieder is zichzelf het naast",
Dan voelt elk, hoe in ons streven,
Grimmig-kil een vrieswind blaast.

Zóó is Hollandsch volk verraden,
Toen het voor zijn vrijheid vocht:
't Bloedgeld was niet te versmaden;
Maar dit kwaad, het wordt gezocht!
Meenen wij van ganscher harte
Willems woord: "Je maintiendrai"
Waarmee hij den Spanjaard tartte;
Marchandeeren wij daarmee?

God gaf in Zijn Woord te lezen,
Zijn onwankelbaar gebod;
Willen wij soms beter wezen,
En barmhartiger dan God?
Hij beproeft, of w'in ons hand'len,
Hem te dienen zijn bereid;
Of we daag'lijks willen wand'len
In geloofsgehoorzaamheid.

Zwaarder is ze dan de smarten,
De beproeving van voorheen;
Want ze dringt der menschen harten
Naar de eindbeslissing heen!

Wie der wereld vreugden kiezen,
Vinden voor hun ziel geen baat:
Wie zijn leven wil verliezen,
Die aanschouwt de dageraad!
Die mag bouwen en bewaren,
Ook al nadert het gericht;
Bij het klimmen zijner jaren,
Mag hij wand'len in het licht.

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.