Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij wenschen, bruid en bruidegom,
Uw toekomst vol van zegen;
En wat u moog'lijk overkom',
Gods oog bewaakt u van rondom!
Blijft dat op al uw levenswegen
Gelooven!

De tijd gaat voort, de arbeid roept,
Vol moeiten en gevaren,
Maar God heeft Zelf een huis gesticht,
Voor hen die wand'len in Zijn licht,
Blijft dat op al uw levenswegen
Gelooven!

De tijd gaat voort, de arbeid roept,
Vol moeiten en gevaren;
Maar God heeft Zelf een huis gesticht,
Voor hen die wand'len in Zijn licht.
Blijft dan, gehoorzaam, op Hem staren
En hopen!

Uw huw'lijksboot gaat straks in zee;
Dan gaan de zorgen groeien;
Maar Jezus Zelf vaart immers mee!
Gij moogt, vertrouwend en tevree,
In vreugd en zorgen laten bloeien
Uw liefde!

En waar de liefde bloeit, gebiedt
De Heer altijd den zegen;
Daar woont Hij zelf; daar ruischt het lied
Daar sterft geloof en hope niet:
Daar wordt Zijn levensheil verkregen
Voor eeuwig!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.