Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn God, ik ben zoo dankbaar, dat Gij 't leven
Aan mij geschonken hebt en eeuwig schenkt;
Dat elke dag van moeizaam streven
Mij al maar nader tot U brengt.
Dat elke nacht van wakend peinzen,
Mij voller maakt Uw heil bewust;
En dat Gij geeft in 't stage jagen,
Uw vaste, onverbroken rust.

Mijn God, ik ben zoo dankbaar dat Uw vinger
In 't Woord de weg mij wijst; hoe 'k heb weerstreefd;
Dat Gij op al mijn dwaze vragen
Toch steeds weer restloos antwoord geeft;
Dat Gij mijn ongeloovig denken
Door 't steeds concrete Woord doorbreekt;
En dat ik weten mag, dat liefde
Onfeilbaar in dat oordeel spreekt.

Mijn God, ik ben zoo dankbaar dat dit leven
Niet op mag gaan in klagen en geween;
Maar dat G'ons zien wilt in bewuste vreugde,
Geleid door U, door 't dal der tranen heen;
Dat Gij het bange zoeken in onszelven,
En 't ijdel rusten daarin tòch niet wilt;
Omdat G' ons Zelf verzadigd, en ons dorsten
Door levend water van Uw eigen bronnens tilt.

En wie daarvan gedronken heeft,
Sterft niet meer, wijl hij in U leeft!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.