Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Een jaar geleden zak 'k  hem werken;
'k Benijdde hem zijn kalme kracht;
God sloeg, en met gebroken vlerken
Viel, die m' een verre vlucht bedacht.

Een week geleden zag 'k hem worst'len
De dood ontnam hem kalm zijn kracht,
God sloeg; maar bij dit zwoegend lichaam
Heeft toch de dood vergeefs gewacht!

Een mensch elk mensch ten spot geworden;
Want de ontbinding breekt zich baan.
Toch is, toen stof tot stof ging keeren,
Een ziel Gods hemel ingegaan.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.