Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Gij weet, o Heer, het diepst van mijn gedachten;
Gij weet, de wilde woeling in mijn ziel;
Mijn wank'lend gaan door wrange nachten;
Hoevaak ik kreup'le, kreunend viel.

Gij weet, of 'k zocht in menschelijke krachten,
Handhaving van mijn eigen wensch en wil.
Dan wel, of ik, in nauw bedwongen wachten
Vol wrevel was, door opstandsspanning stil.

Gij zegt, dat, wat mij ook moog' overkomen,
Gij mij eeuwigheid reeds hebt bemind.
Gij kent de weg die voor Uw vromen

De hoogste is; aan U het best hen bindt.
Ik weet 'k ben dichter weer tot U gekomen.
Ook toen ik was een wederspannig kind.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.