Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Wanneer bij zonnezengen op de zomerlanden
Het landvolk staag de sikkel in de halmen slaat,
Het leven in dit doodsuur duizendwerf vergaat,
Geroofd door sterfelijke menschenhanden,
Dan weet ik dat dit niet zal duren
Die oogst: wijdopen staan de schuren!

Wanneer de wind gaat waren door de winterwouden,
Het einde van wat zwak en krachtloos is, genaakt,
De storm en stammen striemt, orkaan de kruinen kraakt,
En niemand weet wat valt of wat er blijft behouden,
Dan weet ik: 't leven zal beschamen
Die dood: wijdopen gaan de ramen!

Zoo sloegen de oorlogsdood zijn sikkel in de volken:
Hulploos als halmen stortten sterke mannen neer;
Slagveld en graf en oven zwolgen al maar meer;
Opgaande vrijheidszon omrandde rood de wolken,
En niemand wist: "ik zal het beleven"....
Wij baden: "God, wil Gij 't ons geven" .....

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.