Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij hing aan 't kruis; wij hadden Hem verlaten;
Hij streed en wij verdwaalden in de nacht
Van twijfel en van smart, daar wij niets meer bezaten;
Toen triomfeerde Hij: "Het is volbracht!"

Weer gingen wij met hem door d' oude straten;
En als Hij sprak, kwam vrede in ons hart.
"Zult Gij in deze tijd U koning zalven laten?"
Zoo vraagden we, door dwaze waan verward.

Toen wij Hem naar den hemel zagen varen,
Wisten we, dat ons bouwen afbraak was.
"Mijn' is de macht, in hemel en op aarde!"

Hij was het, die voor ondergang bewaarde;
Zich breken liet, opdat Hij ons genas.
De crisis brengend, gaan wij nu Zijn kerk vergaren.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.