Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gods benden braken in die nacht
Met zacht geweld de heem'len open,
En spraken, naar des Konings woord,
Van wat geen mensch meer durfde hopen.

Het machtwoord van hun profetie
Kwam, om de aanval uit te dagen;
Zóó zongen zij hun symphonie
Van eere, vrede, welbehagen.

't Verlossend vonnis Gods, geveld,
Deed naar der tijden volheid jagen;
Het ultimatum was gesteld.

Terwijl de vijand wordt verslagen,
Gaat over 't bloedig oorlogsveld
Het eeuwig licht van 't Godsrijk dagen.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.