Afdrukken
Categorie: Frontgedichten
Hits: 6688
Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Waar de wilde winden waaien,
Ruischend over 't lage land;
Waar de hooge kruin der dijken,
Woelend water buiten bant;
Klinkt mijn lied, vol blijden klank:
Altena, mijn Vaderland!

Waar in natte najaarsdagen,
Stoer de boer zijn akkers ploegt;
Waar hij Maartsche voorjaarsvlagen
't Nijver landvolk zweet en zwoegt;
Klinkt mijn lied, vol blijden klank:
Altena, mijn vaderland!

Waar in milde zomerweelde,
Bloesem geurt bij golvend graan;
Waar bij 't vee in vette weiden,
Wilg en griend aan 't water staan;
Klinkt mijn lied, vol blijden klank:
Altena, mijn vaderland!

Waar elk dorp zijn oude toren
Heeft, die immer opwaarts wijst;
Waar des Zondags Gods gemeente,
Hem voor al Zijn goedheid prijst;
Denk ik: "Gij mijn Vaderland,
"Een geschenk zijt g' uit Gods hand!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.