Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Als ik Uw woord gehoord heb, heb ik U gevreesd;
Uw werk, o Heer, behoud dat in het leven;
Uw toorn is groot; Uw straf is zwaar geweest;
Wil nà Uw gramschap, Uw ontferming geven!

Hoewel de vijgeboom niet bloeien zal...
Geen vruchten aan de wijnstok zullen wezen...
Geen vee meer in de stallen loeien zal...
De heuvelen en bergen zullen vreezen...

Zoo zal ik zekerlijk verblijd zijn in den Heer;
Ik zal gerust zijn en van vreugde springen;
Ik zal Hem loven in mijn lied'ren, keer op keer;

Mijn vlugge voet zal mij tot voortgaand ringen;
Hij zal mij treden doen op hoogten, als weleer:
"De Heere is mijn sterkte!" zal ik zingen.

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.