Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
"Neem nu uw zoon, uw eenige, geboren
"En levend tot uw vreugd; dien gij bemint;
"Uw Isaäk, want Ik heb hem verkoren;
"Ga heen, en offer Mij 't beloofde kind".

Ik ging... verbrak Hij wat Hij had gezworen?
Het vuur werd aangewakkerd door de wind;
Hij droeg het hout; toen werd zijn vraag geboren,
En 't antwoord: "God zal Zelf voorzien, mijn kind".

Daar lag hij, op het brandhout vastgebonden;
Hij gaf zich over als een stemloos lam;
Ik zag het bloed al vloeien uit de wonden....

Ik hief het mes.... God riep mij: Äbraham,
Doe  hem geen kwaad; Ik heb bevonden,
Gij zijt getrouw, hoe zaar 'k u tegenkwam".

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.