Afdrukken
Categorie: Frontgedichten
Hits: 4972
Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij zagen van Zijn aangezicht de schoonheid stralen;
En bij Hem stonden Mozes en Elia in het licht;
Zij kwamen Hem Zijn uitgang te Jeruzalem verhalen,
Toen vielen onze slaap-bezwaarde oogen dicht.

Zij waren van den hemel komen dalen.
En brachten, zelf verheerlijkt, Hem Zijn doodsbericht;
Daar Hij hun schuld en zonde ging betalen.
Was wit hun kleeding en zeer blinkend hun gezicht.

Zij scheidden van Hem af en toen zij niet meer spraken;
Ontwaakten we: "'t Is goed dat wij hier zijn, o Heer!"
Sprak een van ons, "wij zullen tabernaak'len maken".

Hoe brandden wij van ijver voor Zijn eer;
Wij dachten voor des meesters heil te waken;
Niet wetend maakten wij Zijn lijden meer.

Uit: Frontgedichten -J. Kuyl Jr.