Dichter: Kuyl, J. Jr. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
In zijn kleine kamer
Stil, bij dag en nacht,
Zit de onderduiker,
Eenzaam; en hij wacht ....

Wacht en werkt, en trage
Glijden een voor een,
Al die lange dagen
Uit het heden heen...

Heen in het verleden;
Toekomst wordt vandaag
En vandaag vergleden
Is weer even vaag....

Vaag is heel zijn leven;
Dof en uitzichtsloos;
Alle mensch'lijk streven
Lijkt hem zinneloos.

Zinneloos de arbeid,
Waanzin is de strijd,
Mateloos de moeheid,
Machteloos de nijd.

Nijd, die vol begeeren,
Teugellooze haat,
Door geen mensch te keeren,
Door zijn wezen slaat.

Slaat niet heel zijn leven
In die waanzin stuk!
Werd hem niet gegeven
Eén brok ongeluk!

Ongeluk, één bange,

Eén benauwde schreeuw....
Dat zijn dan de wrange
Vruchten dezer eeuw....

Eeuw was ongeweten,
Eind'loos vergezicht;
Dolle duivels smeten
Alle deuren dicht.

Dicht de horizonnen,
En de toekomst zwart:
Haat heeft overwonnen
In 't vergrimde hart.

Hart, dat zei, verwaten:
"Lang genoeg bemind,
"Gaan we eind'lijk haten
"Bandeloos en blind!"

Blind zijn, die vergaten
't Woord van 't oude blad,
Dat, wie niet kan haten,
Nooit heeft liefgehad.

Liefgehad, dat heeft hij!
Daarom gloeit zijn haat!
En verbeten heeft hij:
Straks is het te laat!

Laat ons dan gebonden,
diep gezonken zijn....
Zou voor zooveel zonden
Nog vergeving zijn?

Zijn dan deze dagen
Vol van diepe zin?
Keer' ik zonder vragen
Tot mijn arbeid in!

In zijn kleine kamer,
Stil, bij dag en nacht,
Zit de onderduiker,
En hij werkt en wacht!

Uit: Frontgedichten - J. Kuyl Jr.